Zmiana cennika usług świadczonych przez GPK Szemud Sp. z o. o. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

ZARZĄDZENIE nr 1/V/2024 Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. z dnia 6 maja 2024 r.   w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. w zakresie opróżnia...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu GPK Szemud w sprawie ustalenia cennika usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne informuje o nowych stawkach usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych . Nowe ceny obowiązują od 01.09.2023 r. Zarządzenie Prezesa...
Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE 3/ III/ 2020

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że od 2 grudnia 2019 roku będzie świadczyć usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pojazdem asenizacyjnym o pojemności 10m3 na terenie Gminy Szemud. Mieszkaniec z...
Czytaj więcej...

Zarządzenie 2/III/2020 Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. z dnia 13.03.2020

ZARZĄDZENIE Nr 2 /III/2020 Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. z dnia 13 marca 2020 r. W sprawie wprowadzenia działań związanych z występowaniem koronowirusa COVID – 19 Na podstawie §20 ust. 1 Aktu Założycielskiego...
Czytaj więcej...

Wywóz nieczystości ciekłych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że od 2 grudnia 2019 roku będzie świadczyć usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pojazdem asenizacyjnym o pojemności 10m3 na terenie Gminy Szemud. Mieszkaniec z...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. w sprawie zmiany cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usług...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia usług wykonywanych z użyciem środków transportowych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie usług wykonywanych z użyciem ś...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości opłat za odcięcie oraz podłączenie dostaw wody wynikające z zadłużenia odbiorcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za o...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia wysokości kosztów up...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie nowo budowanych urządzeń przesyłowych wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na mocy uchwały 02/2018 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o . o. w Szemudzie  z dnia  5 września 2018 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarz...
Czytaj więcej...