Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne informuje o nowych stawkach usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych . Nowe ceny obowiązują od 01.09.2023 r.

Zarządzenie Prezesa Zarządu GPK Szemud

Wywóz ścieków GPK 2023 CENNIK