Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela, które będzie funkcjonowało od 4 stycznia 2019 roku.

Wiejec informacji dostępnych jest w biurze GPK Szemud przy ul. Obrońców Szemud 2A w Szemudzie.