ZARZĄDZENIE

Nr 2 /III/2020

Prezesa Zarządu

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o.

z dnia 13 marca 2020 r.

W sprawie wprowadzenia działań związanych z występowaniem koronowirusa COVID – 19

Na podstawie §20 ust. 1 Aktu Założycielskiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. zarządzam, co następuje:

  • 1.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. zostaje profilaktycznie zamknięty dla bezpośredniego dostępu interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym. Powyższe obejmuje również odwołanie wszystkich zaplanowanych w Spółce spotkań.

  • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE Nr 2 /III/2020 Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. z dnia 13 marca 2020 r.