Wywóz nieczystości ciekłych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że od 2 grudnia 2019 roku będzie świadczyć usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pojazdem asenizacyjnym o pojemności 10m3 na terenie Gminy Szemud. Mieszkaniec z...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. w sprawie zmiany cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usług...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia usług wykonywanych z użyciem środków transportowych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie usług wykonywanych z użyciem ś...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości opłat za odcięcie oraz podłączenie dostaw wody wynikające z zadłużenia odbiorcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za o...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia wysokości kosztów up...
Czytaj więcej...