OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY – Bojano – 25.06.2024

BOJANO Szanowni Mieszkańcy Bojana, Informujemy, że w związku z prowadzonymi przez prywatnego inwestora pracami budowlanymi dotyczącymi rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bojano na ulicy Kazimierza Wielkiego, nastąpi przerwa w dos...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Bojano Dobrzewino Karczemki Koleczkowo – 10.06.2024

BOJANO – DOBRZEWINO – KARCZEMKI – KOLECZKOWO Szanowni Mieszkańcy Bojana, Dobrzewina, Koleczkowa oraz Karczemek, Chcielibyśmy Was poinformować, że w poniedziałek, 10.06.2024 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00, nastąpi przerwa w dosta...
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY – Dobrzewino – 22.05.2024

DOBRZEWINO Szanowni Mieszkańcy Dobrzewina, Informujemy, że w związku z prowadzonymi przez prywatnego inwestora pracami budowlanymi dotyczącymi rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzewino na ulicy Kalinowej, nastąpi przerwa w do...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Bojano Dobrzewino Karczemki Koleczkowo – 13.05.2024

BOJANO – DOBRZEWINO – KARCZEMKI – KOLECZKOWO Szanowni Mieszkańcy Bojana, Dobrzewina, Koleczkowa oraz Karczemek, Chcielibyśmy Was poinformować, że w poniedziałek, 13.05.2024 roku, w godzinach od 8:00 do 16:00, nastąpi przerwa w dosta...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Bojano – 10.05.2024

BOJANO Szanowni Mieszkańcy Bojana, Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi dotyczącymi rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, konieczne będzie tymczasowe wyłączenie dostawy wody w niektórych obszarach naszej miejscowości. Prze...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Kowalewo – 05.04.2024

KOWALEWO   W związku z prowadzonymi przez prywatnego inwestora, pracami budowlanymi dotyczącymi rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo ulica Na Zagajnik; nastąpi przerwy w dostawie wody. Planowane wyłączenie dostawy wod...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Jeleńska Huta oraz Szemud – 22.03.2024

JELEŃSKA HUTA W związku z prowadzonymi przez prywatnego inwestora, pracami budowlanymi dotyczącymi rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Jeleńska Huta ulica Okrężna; nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowane wyłączenie dostawy wody...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Szemud oraz Donimierz – 25.03.2024

W związku z prowadzonymi przez GPK Szemud sp. z o. o., pracami modernizacyjnymi na obiekcie Ujęcia Wody w miejscowości Szemud; nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowane wyłączenie dostawy wody dla miejscowości Szemud i Donimierz nastąpi od godz. 8:3...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Szemud – 20.03.2024

  W związku z awarią sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szemud ulica Księdza Józefa Chodzińskiego; nastąpi przerwy w dostawie wody. Planowane wyłączenie dostawy wody dla miejscowości Szemud, nastąpi od godz. 11:00 do godz. 15:00 w dniu ...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Bojano – 18.03.2024

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Bojano ulica Pawła Hebla; nastąpi przerwy w dostawie wody. Planowane wyłączenie dostawy wody dla miejscowości Bojano, nastąpi od godz. 8:30 do godz. 13:30 w dniu 18.03.2024 roku.   Przerw w do...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Szemud – 13.03.2024

W związku z prowadzonymi przez GPK Szemud sp. z o. o., pracami modernizacyjnymi na obiekcie Ujęcia Wody w miejscowości Szemud; nastąpi chwilowe pogorszenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, w wyniku którego może dojść do przerwy w dostawie wody dl...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Przetoczyno – 08.03.2024

W związku z prowadzonymi przez GPK Szemud sp. z o. o., pracami modernizacyjnymi na obiekcie Ujęcia Wody w miejscowości Przetoczyno; nastąpi przerwa w dostawie wody dla konsumentów zasilanych z UW Przetoczyno. Prace modernizacyjne na obiekcie Ujęcia W...
Czytaj więcej...

Awaria – przerwa w dostawie wody – Bojano – 29.01.2024

W związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej przez prywatnego inwestora, podczas prac budowlanych dotyczących rozbudowy nowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojano ulica Józefa Wybickiego; nastąpi przerwy w dostawie wody. Planowane wyłączenie dos...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Łebno – 26.01.2024

W związku z prowadzonymi przez GPK Szemud sp. z o. o., pracami modernizacyjnymi na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łebno; nastąpi chwilowe pogorszenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej, w wyniku którego może dojść do przerwy w dosta...
Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody – Kamień – 24.01.2024

W związku z prowadzonymi przez prywatnego inwestora pracami budowlanymi dotyczącymi rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Kamień ulica Piaskowa; nastąpi przerwy w dostawie wody. Planowane wyłączenie dostawy wody dla miejscowości Kam...
Czytaj więcej...

Multi – SMS

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. wprowadza usługę informacyjną MultiSMS   Za pomocą bezpłatnego SMS-a poinformuje o:   – planowanych i nieplanowanych przerwach lub  ograniczeniach w dostawie wody – awariach obsługiwanyc...
Czytaj więcej...