Fałszywe SMS-y

Fałszywe SMS-y GPK Szemud Sp. z o.o. ostrzega o fałszywych SMS-ach dotyczących płatności za wodę. Przedsiębiorstwo nie informuje poprzez sms o wysokości kwoty z tytułu nieopłaconych faktur. Informacje dotyczące płatności można uzyskać pod numerem tel...
Czytaj więcej...

Regulamin usługi informacyjnej MultiSMS

Czytaj więcej...

Multi – SMS

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. wprowadza usługę informacyjną MultiSMS   Za pomocą bezpłatnego SMS-a poinformuje o:   – planowanych i nieplanowanych przerwach lub  ograniczeniach w dostawie wody – awariach obsługiwanyc...
Czytaj więcej...

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków   Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymani...
Czytaj więcej...

Wpłaty należności za wodę i ścieki GPK Szemud Sp. z o.o.

Wpłaty należności za wodę i ścieki GPK Szemud Sp. z o.o.   Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczytowego wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące. Faktura przesyłana jest ...
Czytaj więcej...

Postępowanie windykacyjne GPK Szemud Sp. z o.o.

Postępowanie windykacyjne GPK Szemud Sp. z o.o.   Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. przypomina, że odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności z tytułu dostarczonej wody oraz odbioru ścieków. Brak zapłaty ...
Czytaj więcej...

Budowa przyłączy WOD-KAN

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. informuje, że świadczy usługi w zakresie budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Szemud. Jeśli zamierzają Państwo uzbroić swoją posesję w media wod-kan i oczekują w tym...
Czytaj więcej...

Nie śmieć w sieci. Dobry zwyczaj nie zatykaj!

Dzięki współpracy z portalem WODKANY chcielibyśmy się podzielić z Państwem, spostrzeżeniami dotyczącymi codziennej eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Za pośrednictwem portalu WODKANY udostępniamy poniższe artykuły. Jakich rzeczy nigdy nie należy wrzu...
Czytaj więcej...

Nowy telefon kontaktowy 605-126-026

Nowy telefon kontaktowy 605-126-026 W trosce o profesjonalną obsługę mieszkańców Gminy Szemud,  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Szemudzie uruchamia nowy telefon kontaktowy. Pod numerem  605-126-026, będzie można otrzymać wiedzę na temat rozliczeń...
Czytaj więcej...

Licznik ogrodowy

Licznik ogrodowy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. przypomina o podawaniu stanu licznika ogrodowego służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Zużycie wody na liczniku ogrodowym powinno być podawane w miesiącu, w którym korzyst...
Czytaj więcej...

Klauzula informacyjna RODO

Zachowanie poufności danych jest dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie, niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie...
Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz niskim stanem wody na ujęciach na całym obszarze Gminy Szemud, apelujemy do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie...
Czytaj więcej...

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie uprzejmie informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzje zatwierdzające ta...
Czytaj więcej...