Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie uprzejmie informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Szemud.

Nowe taryfy obowiązują od 19 maja 2018 roku.


Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla obszaru Gminy Szemud