GPK Szemud Sp. z o.o. informuje że z dniem 01.08.2020 zmieniły się nr. tel. INKASENTÓW
* Katarzyna Dampc tel. 888-645-692 (odczyty wodomierzy dla odbiorców z następujących wsi: Będargowo, Częstkowo, Dobrzewino, Jeleńska Huta, Kieleńska Huta, Koleczkowo, Kowalewo, Karczemki, Leśno, Łebno, Łebieńska Huta, Przetoczyno, Rębiska, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo)
* Joanna Pranczke tel. 888-645-961 (odczyty wodomierzy dla odbiorców z następujących wsi: Bojano, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Kamień, Kielno i Szemud)