Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud informuję, że od dnia 05.11.2019 r. nie ma możliwości rozliczania się indywidualnie (wystawiania faktur) przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK).

Pozostaje oczywiście możliwość przeglądania i weryfikowania wprowadzonych odczytów, czy wystawionych faktur.

Ograniczenie generowania indywidualnych faktur spowodowane jest procesem wdrożenia nowego zintegrowanego systemu informatycznego Unisoft.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud poinformuję o ponownej możliwości generowania faktur w EBOK (planowany termin ponownego logowania to koniec stycznia 2020 r.).

.