Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. stanowi fundament infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz usług komunalnych na terenie Gminy Szemud. Jego działalność obejmuje szeroki zakres usług, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, a także utrzymanie dróg gminnych oraz obiektów sportowych.

Jednym z kluczowych obszarów działania spółki jest eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z ogromnym zaangażowaniem zarządzają około 450 km sieci wodociągowej oraz 150 km sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka dysponuje 9 ujęciami wody, w tym 5 stacjami uzdatniania wody, co zapewnia mieszkańcom Gminy Szemud dostęp do wysokiej jakości wody pitnej. Dodatkowo, dwie oczyszczalnie ścieków oraz 41 obiektów przepompowni ścieków gwarantują skuteczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, dbając o ochronę środowiska naturalnego.

Miejscowości obsługiwane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. to nie tylko centralne obszary gminy, ale także bardziej oddalone miejscowości i wsie. Dzięki wszechstronnej sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mieszkańcy każdej lokalizacji mają zapewnioną niezawodną dostawę wody oraz skuteczne oczyszczanie ścieków.

Poza działalnością związaną z wodą i kanalizacją, przedsiębiorstwo pełni również rolę w utrzymaniu dróg gminnych i terenów zielonych. Realizując zadania powierzone przez urząd gminy, firma prowadzi utrzymanie letnie i zimowe dróg, dbając o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Dodatkowo, eksploatacja obiektu basenu w Kielnie, znana jako Centrum Sportowe Kielno, umożliwia mieszkańcom aktywny wypoczynek i rozwój sportowy.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. to nie tylko dostawca usług infrastrukturalnych, ale także partner wspierający rozwój lokalnej społeczności poprzez dbałość o środowisko i komfort życia mieszkańców. Jego zaangażowanie obejmuje szeroki zakres działań, które przyczyniają się do poprawy jakości życia na terenie Gminy Szemud.

Poza głównymi zadaniami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. prowadzi szereg dodatkowych inicjatyw i usług, które wspierają lokalną społeczność i poprawiają jakość życia mieszkańców.

Jedną z głównych aktywności jest budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na życzenie klientów. Dzięki temu mieszkańcy mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy przy realizacji indywidualnych potrzeb związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Dodatkowo, firma oferuje usługi budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, co umożliwia szybkie i efektywne podłączenie nowych nieruchomości do sieci.

W przypadku awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, spółka reaguje natychmiastowo, usuwając problemy i przywracając sprawność systemu. Dodatkowo, oferuje usługi montażu wodomierzy ogrodowych, co pozwala klientom monitorować zużycie wody w swoich ogrodach.

Niezwykle istotnym elementem działalności jest również wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Spółka prowadzi zdalny odczyt wodomierzy za pomocą modułów radiowych, co umożliwia szybką i skuteczną kontrolę zużycia wody przez klientów. Dodatkowo, posiadanie i ciągłe rozwijanie systemu SCADA oraz monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych zapewniają efektywne zarządzanie infrastrukturą.

Aby sprostać potrzebom społeczności 24 godziny na dobę, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. utrzymuje pogotowie wodociągowe, które jest dostępne dla mieszkańców pod numerem telefonu 994. Dzięki temu gwarantuje szybką reakcję i pomoc w przypadku nagłych sytuacji związanych z wodociągami i kanalizacją.

Działalność spółki nie tylko koncentruje się na dostarczaniu podstawowych usług, ale także na innowacyjnych rozwiązaniach i dodatkowych usługach, które podnoszą komfort życia mieszkańców oraz wspierają rozwój lokalnej społeczności.

Jedną z istotnych dziedzin działalności spółki jest świadczenie usług asenizacyjnych oraz transport ścieków. Dysponujemy nowoczesnym taborem asenizacyjnym, składającym się z 4 samochodów, które są gotowe do działania na terenie Gminy Szemud oraz okolicznych miejscowości. Dzięki temu zapewniamy szybką i skuteczną obsługę w zakresie opróżniania szamb, przepompowywania i transportu ścieków, dbając o czystość i higienę w naszej okolicy.

Nasza firma nie tylko skupia się na świadczeniu usług, ale również angażuje się w troskę o rozwój Gminy Szemud oraz ochronę środowiska. Zachęcamy naszych klientów do wspólnej współpracy, której celem jest wspieranie lokalnej społeczności, dbałość o środowisko naturalne oraz ciągłe doskonalenie infrastruktury komunalnej. Razem możemy budować lepszą przyszłość dla naszych mieszkańców.

Aktualnie, siedziba naszej spółki znajduje się pod adresem: Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w godzinach otwarcia w dni robocze. Ponadto, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 58-739-75-50 oraz za pomocą adresu email: sekretariat@gpkszemud.pl. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz zapewnić profesjonalną obsługę.