Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. informuje, że od kwietnia 2021 roku świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pojazdami asenizacyjnymi o pojemności 10 m³ na terenie Gminy Szemud.

Mieszkaniec zlecający wywóz nieczystości ciekłych, jest zobowiązany zapewnić dojazd pojazdu asenizacyjnego do zbiornika bezodpływowego i ułatwić do niego dostęp.

GPK Szemud nie świadczy usług w zakresie wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie. W przypadku wystąpienia awarii bądź sytuacji losowej, zlecenie zgłoszenia zrealizowane będzie najszybciej jak to możliwe.

W celu  realizacji usługi prosimy o  zgłoszenie telefoniczne lub mailowe, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel.: (58) 676 10 86 lub  na adres e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl

Wywóz nieczystości ciekłych