WSTRZYMANIE PRAC ODBIOROWYCH NOWO WYBUDOWANYCH PRZYŁĄCZY WOD-KAN

W związku z kwarantanną dotyczącą epidemii COVID -19 oraz zaostrzeniem zasad jej  funkcjonowania z dnia 11.03.2020r.  na terenie Polski, GPK Szemud informuje uprzejmie, że do odwołania, nie będzie prowadzić prac odbiorowych nowo budowanych przyłączy wod-kan, montażu wodomierzy głównych, wymiany liczników wody oraz pozostałych usług świadczonych przez Spółkę. Na czas kwarantanny budowa przyłączy wod–kan zostaje zawieszona. Przedsiębiorstwo podejmuje jedynie niezbędne prace związane z bieżącą eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prace związane z usuwaniem wszelkiego rodzaju awarii wod-kan na obiektach i sieciach eksploatowanych prze Spółkę.

Działania podjęte przez Spółkę mają na celu zabezpieczenie jej pracowników oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług związanych ze zbiorowym dostarczeniem wody i zbiorowyM odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Szemud, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo jej mieszkańców.

Sekretariat Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego również funkcjonuje jedynie w formie kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego. Tel. 58-676-10-86; e-mail sekretariat@gpkszemud.pl

Zostańmy w domach bądźmy bezpieczni.