Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie wydał w dniu 27.09.2023 r. komunikat o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Leśno zaopatrującego w wodę mieszkańców Leśna, Kowalewa, Kieleńskiej Huty, Rębisk oraz część mieszkanców Kamienia.
Komunikat – wodociąg publiczny Leśno