W związku z prowadzonym obecnie zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na modernizacji Ujęcia Wody w Szemudzkiej Hucie, na terenie miejscowości Szemudzka Huta, Jeleńska Huta, Kamień oraz Donimierz mogą występować chwilowe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia utrzymywanego w sieci wodociągowej, wynikające z technologii prowadzonych prac remontowo – budowlanych. Utrudnieniami zostaną objęte miejscowości Szemudzka Huta, Jeleńska Huta, Kamień oraz Donimierz.

Prace remontowo -budowlane zostały zaplanowane w związku z rosnącym od lat zapotrzebowaniem na wodę w obszarze zasilanym przez UW Szemudzkiej Hucie. Woda z omawianego obiektu dostarczana jest do mieszkańców wsi Szemudzka Huta, Jeleńska Huta, Kamień, Donimierz oraz do obiektu MOP Kamień znajdującego się przy trasie S6.

Modernizacja UW Szemudzka Huta przewiduje następujące rozwiązania:

 • zmiana układu pompowego dotyczącego tłoczenia wody z jednostopniowego na dwustopniowy,
 • budowa dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej objętości 200 m3,
 • montaż zestawu pompowego drugiego stopnia odpowiadającego za utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej,
 • wymianę pomp głębinowych na nowe i zwiększenie ilości ujmowanej wody,
 • wymiana rurociągów tłocznych w studniach głębinowych na nowe wykonane ze stali nierdzewnej,
 • wykonanie nowych obudów naziemnych dla studni głębinowych zaopatrujących stację w wodę,
 • wykonanie całkowicie nowej studni głębinowej Nr. 3
 • przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie UW Szemudzka Huta,
 • modernizacja instalacji elektrycznej i automatyzacja obiektu UW Szemudzka Huta,
 • wykonanie nowej szafy sterującej pracą obiektu i jego automatyzacją,
 • montaż przepływomierzy elektromagnetycznych służących do opomiarowania ilości ujmowanej oraz tłoczonej wody w sieć wodociągową,
 • wykonanie monitoringu SCADA dla UW Szemudzka Huta,
 • wykonanie całkowicie nowej instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej w budynku UW Szemudzka Huta,
 • remont budynku UW Szemudzka Huta obejmujący prace wewnętrzne oraz zewnętrzne dotyczące stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji, posadzki oraz poszycia dachowego,
 • utwardzenie ciągów pieszojezdnych na terenie UW Szemudzka Huta,
 • zagospodarowanie zieleni na terenie UW Szemudzka Huta,
 • wykonanie nowego ogrodzenia,
 • wykonanie monitoringu CCTV,
 • wykonanie inspekcji TV i przygotowanie analizy stanu studni głębinowych.

 

Prace te zostały zaplanowane prze pracowników Spółki w odpowiedzi na rosnącą z roku na rok ilość ujmowanej wody ze zbiorników podziemnych oraz zwiększającą się ilość wody dostarczanej dla naszych mieszkańców. Dzięki pozyskanemu przez GPK Szemud dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz zabezpieczeniu finansowego po stronie samego Przedsiębiorstwa w budżecie Spółki prowadzone są obecnie wysokonakładowe, kompleksowe prace modernizacyjne na kilku obiektach wodociągowych  a jednym z nich właśnie jest Ujęcie Wody w Szemudzkiej Hucie funkcjonująca od 1971 roku.

 

 

 • nowe zbiorniki retencyjne UW w Szemudzkiej Hucie

 • nowe zbiorniki retencyjne UW w Szemudzkiej Hucie