W związku z prowadzonym obecnie zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Leśnie,  nastąpi czasowe pogorszenie jakości dostarczanej wody od dnia 17.04.2023 do 30.06.2023 roku. W tym samym czasie będą występowały również przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia  utrzymywanego w sieci wodociągowej, wynikające z technologii prowadzonych prac remontowo – budowlanych. Utrudnieniami zostaną objęte miejscowości Kowalewo, Leśno, Rębiska oraz Kieleńska Huta. Woda dostarczana w czasie remontu do mieszkańców zaopatrywanych ze SUW Leśno będzie posiadała podwyższone parametry manganu, żelaza a jednocześnie może nastąpić zmiana jej barwy. Część miejscowości Kamień oraz cała miejscowość Kielno zostaną tymczasowo zaopatrzone w wodę ze sąsiednich ujęć eksploatowanych przez GPK Szemud, czyli dla Kamienia będzie to Ujęcie Wody Szemud natomiast dla Kielno woda popłynie ze Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie z utrzymanie parametrów dostarczanej wody dla obu obiektów.

Prace remontowo -budowlane zostały zaplanowane w związku z rosnącym od lat zapotrzebowaniem na wodę w obszarze zasilanym przez SUW Leśno. Woda z omawianego obiektu dostarczana jest do mieszkańców Leśna, Kowalewa, Rębisk, Kieleńskiej Huty, Kielna oraz części miejscowości Kamień.

Modernizacja SUW Leśno przewiduje następujące rozwiązania:

 • zmiana układu pompowego dotyczącego tłoczenia wody z jednostopniowego na dwustopniowy,
 • budowa zbiornika retencyjnego o objętości 100 m3,
 • montaż  zestawu pompowego drugiego stopnia odpowiadającego za utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej,
 • wymianę pomp głębinowych na nowe i zwiększenie ilości ujmowanej wody,
 • wymiana rurociągów tłocznych w studniach głębinowych na nowe wykonane ze stali nierdzewnej,
 • wykonanie nowych obudów naziemnych dla studni głębinowych  zaopatrujących stację w wodę,
 • przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie SUW Leśno,
 • modernizacja instalacji elektrycznej i automatyzacja obiektu SUW Leśno,
 • wykonanie nowej szafy sterującej pracą obiektu i jego automatyzacją,
 • montaż przepływomierzy elektromagnetycznych służących do opomiarowania ilości ujmowanej oraz tłoczonej wody w sieć wodociągową,
 • wykonanie monitoringu SCADA dla SUW Leśno,
 • remont areatora oraz filtrów pionowych odpowiadających za uzdatnianie wody w zakresie zawartości manganu i żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia,
 • wykonanie całkowicie nowej instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej w budynku SUW Leśno,
 • remont budynku SUW Leśno obejmujący prace wewnętrzne oraz zewnętrzne dotyczące stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji, posadzki oraz poszycia dachowego,
 • utwardzenie ciągów pieszojezdnych na terenie SUW Leśno,
 • zagospodarowanie zieleni na terenie SUW Leśno,
 • wykonanie nowego ogrodzenia,
 • wykonanie monitoringu CCTV,
 • wykonanie inspekcji TV i przygotowanie analizy stanu studni głębinowych.

Prace te zostały zaplanowane prze pracowników Spółki w odpowiedzi na rosnącą z roku na rok ilość ujmowanej wody ze zbiorników podziemnych oraz zwiększającą się ilość wody dostarczanej dla naszych mieszkańców. Dzięki pozyskanemu przez GPK Szemud dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz zabezpieczeniu finansowego po stronie samego Przedsiębiorstwa w budżecie Spółki prowadzone są obecnie wysokonakładowe, kompleksowe prace modernizacyjne na kilku obiektach wodociągowych  a jednym z nich właśnie jest Stacja Uzdatniania Wody w Leśnie funkcjonująca od 1992 roku.


 • stara szafa sterująca pracą SUW Leśno

 • nowy zbiornik retencyjny dla SUW Leśno

 • nowy zbiornik retencyjny dla SUW Leśno

 • demontaż obudowy studni głębinowej Nr 2 wraz z demontażem rurociągu tłocznego oraz pompy głębinowej

 • demontaż obudowy studni głębinowej Nr 2 wraz z demontażem rurociągu tłocznego oraz pompy głębinowej

 • zbiornik ciśnieniowy, filtry pionowe oraz aerator na ciągu technologicznym SUW Leśno

 • zbiornik ciśnieniowy, filtry pionowe oraz aerator na ciągu technologicznym SUW Leśno