W związku z prowadzonym obecnie zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Łebnie, na terenie miejscowości Łebno mogą występować chwilowe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia utrzymywanego w sieci wodociągowej, wynikające z technologii prowadzonych prac remontowo – budowlanych. Utrudnieniami zostanie objęta miejscowości Łebno, Łebieńska Huta, Zęblewo, Donimierz, Częstkowo.

Prace remontowo -budowlane zostały zaplanowane w związku z rosnącym od lat zapotrzebowaniem na wodę w obszarze zasilanym przez SUW Łebno. Woda z omawianego obiektu dostarczana jest do mieszkańców wsi Łebno, Łebieńska Huta, Zęblewo oraz części miejscowości Donimierz i Częstkowo.

Modernizacja SUW Łebno przewiduje następujące rozwiązania:

 • wymianę pomp głębinowych na nowe i zwiększenie ilości ujmowanej wody,
 • wymiana rurociągów tłocznych w studniach głębinowych na nowe wykonane ze stali nierdzewnej,
 • wykonanie nowych obudów naziemnych dla studni głębinowych  zaopatrujących stację w wodę,
 • przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie SUW Łebno,
 • modernizacja instalacji elektrycznej i automatyzacja obiektu SUW Łebno,
 • wykonanie nowej szafy sterującej pracą obiektu i jego automatyzacją,
 • montaż przepływomierzy elektromagnetycznych służących do opomiarowania ilości ujmowanej oraz tłoczonej wody w sieć wodociągową,
 • wykonanie monitoringu SCADA dla SUW Łebno,
 • remont zbiornika ciśnieniowego, aeratora oraz filtrów pionowych odpowiadających za uzdatnianie wody w zakresie zawartości manganu i żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia,
 • remont budynku SUW Łebno, obejmujący prace wewnętrzne oraz zewnętrzne dotyczące stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji, posadzki oraz poszycia dachowego,
 • utwardzenie ciągów pieszojezdnych na terenie SUW Łebno,
 • zagospodarowanie zieleni na terenie SUW Łebno,
 • wykonanie nowego ogrodzenia,
 • wykonanie monitoringu CCTV,
 • wykonanie inspekcji TV i przygotowanie analizy stanu studni głębinowych.

Prace te zostały zaplanowane prze pracowników Spółki w odpowiedzi na rosnącą z roku na rok ilość ujmowanej wody ze zbiorników podziemnych oraz zwiększającą się ilość wody dostarczanej dla naszych mieszkańców. Dzięki pozyskanemu przez GPK Szemud dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz zabezpieczeniu finansowego po stronie samego Przedsiębiorstwa w budżecie Spółki prowadzone są obecnie wysokonakładowe, kompleksowe prace modernizacyjne na kilku obiektach wodociągowych  a jednym z nich właśnie jest Stacja Uzdatniania Wody w Łebnie funkcjonująca od 1969 roku.

 • stara studnia głębinowa Nr. 2

 • nowa obudowa studni głębinowej Nr. 2

 

 

 • rury ze stali nierdzewnej do studni głębinowych

 

 • inspekcja TV studni głębinowej Nr. 2

 

 • star studnia głębinowa Nr. 2

 

 

 

 • stara wyposażenie studni głębinowej Nr. 2

 • stara wyposażenie studni głębinowej Nr. 2

 

 • inspekcja TV studni głębinowej Nr. 2

 • stare pompy głębinowe wykorzystywane na SUW Łebno

 

 

 • zbiorniki ciśnieniowe, filtry pionowej oraz aerator z ciągu technologicznego SUW Łebno

 • nowa pompa głębinowa do studni Nr. 2

 

 

 

 

 • nowa szafa sterująca pracą obiektu SUW Łebno

 • nowa szafa sterująca pracą obiektu SUW Łebno

 • nowa szafa sterująca pracą obiektu SUW Łebno

 • stara szafa sterująca pracą obiektu SUW Łebno

 • budynek SUW Łebno