INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Należy ograniczyć do minimum ilość kontaktów z innymi ludźmi, w szczególności z osobami kaszlącymi, kichającymi, z podwyższoną temperaturą i/lub dusznościami oraz z osobami, które były w ostatnich tygodniach w: Chinach, Tajlandii, Korei Południowej, Włoszech, Niemczech, Iranie, Francji
 2. Należy zgłaszać niezwłocznie objawy określone w punkcie 1 do:
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie – tel. 58 677 79 05 lub 58 677 79 19 lub tel. alarmowy 697 611 090
 • w przypadku nasilonych objawów – nr 112 lub w najbliższym oddziale zakaźnym:
 1. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – tel. 58 341 55 47
 2. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni – tel. 58 622 42 12

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA 800 190 590

 1. Mieszkańcom Gminy Szemud oraz osobom przebywającym na terenie Gminy Szemud zaleca się ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego rezygnację z uczestnictwa w jakichkolwiek imprezach oraz unikanie podróżowania, jeśli nie jest to konieczne.
 2. Należy zachować rozwagę w zaistniałej sytuacji, a także o przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej i stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie tego typu działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem COVID-19.
 3. W celu załatwienia wszelkich spraw w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o.o. mieszkańcom Gminy Szemud zaleca się kontakt za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud;;
 • poczty elektronicznej: sekretariat@gpkszemud.pl ;
 • telefonu: 58 676 10 86

Jednocześnie uprasza się wszystkich o powstrzymanie się do czasu odwołania ogłoszenia od bezpośredniego kontaktu z GPK Szemud Sp. z o.o. celem załatwiania spraw, które nie mają charakteru pilnego.