INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie, informuje, iż w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo na ul. Braci Liedtków, ul. Porzeczkowa, ul. Wysoka i ul. Leśna Polana w Gminie Szemud – mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działa 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud.