1. GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SP. Z O.O.  Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM DLA INTERESANTÓW OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2 oraz ostatnim wzrostem zachorowań w województwie pomorskim i powiecie wejherowskim, zmuszeni jesteśmy, na podstawie §21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.), do profilaktycznego zamknięcia – od dnia 1 września 2020 r. do odwołania – Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. dla bezpośredniego dostępu interesantów (tzn. przestawienia Spółki na pracę w trybie wewnętrznym), z wyłączeniem spotkań uprzednio umówionych, dotyczących świadczenia usług komunalnych.

 

Przypominamy, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z wyłączeniem:

  • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Szemud zaleca się kontakt z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Szemud Sp. z o.o. za pośrednictwem.

1)            poczty tradycyjnej: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.,  ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud;

2)            poczty elektronicznej:  sekretariat@gpkszemud.pl;

3)            telefonu: sekretariat  58-676-10-86 

                                  rozliczenia  605-126-026

 

Jednocześnie uprasza się wszystkich o powstrzymanie się do czasu odwołania zagrożenia od bezpośredniego kontaktu z GPK Szemud Sp. z o.o. celem załatwiania spraw, które nie mają charakteru pilnego.

 

Prosimy Państwa o wyrozumiałość. Przepraszamy za utrudnienia