Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Wobec powyższego prosimy mieszkańców Gminy Szemud, którzy nie mają technicznych możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie i złożenie oświadczenia dotyczącego gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, które posłuży do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oświadczenie należy wypełnić i złożyć w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o.o. (ul. Obrońców Szemuda 2A) w godzinach pracy GPK Szemud Sp. z o.o. lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@gpkszemud.pl, bądź pocztą tradycyjną.

Poniżej zamieszczamy listę firm posiadających uprawnienia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud

 

Nr Nazwa Przedsiębiorcy Adres Działalności Nr tel.
1  

IRSAN Ireneusz Kwidziński

 

ul. Grzybowa 4, Koleczkowo 602 304 128
2  

Usługi Transportowe, Leśne i Asenizacyjne Wojciech Skwarło

 

ul. Świerkowa 7, Przetoczyno 606 338 119
3  

TRAN-SZAM s.c. W. J. Plichta

 

ul. Kartuska 37, Smołdzino 506 066 528
4  

Transport Ciężarowy Jan Kowalewski

 

ul. Ks. Chodzińskiego 1, Szemud 660 803 246
5 RICHERT s.c.

H. Richert, A. Ellwart,

J. Lewandowska

ul. Legionów 7,

Żukowo

695 588 128
6 Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR) ul. Wejherowska,

84-217 Szemud

608 725 754