W związku z zakończeniem przez GPK Szemud Sp. z o. o. zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donimierz oraz pozyskanie przez Spółkę decyzji zezwalającej na rozpoczęcie użytkowania wybudowanego urządzenia przesyłowego, mieszkańcy wsi Donimierz mogą rozpocząć od 30 listopada 2023 roku, proces podłączania swoich domostw do układu zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
W celu przystąpienia do wykonania podłączenia prosimy o kontakt z GPK Szemud Sp. z o. o. pod numerem 58-676-10-86 lub poprzez elektroniczną skrzynkę e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl, więcej  informacji można również uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa pod adresem, Szemud ul. Kartuska 13. (Stary budynek Gminy Szemud).
Aby dokonać podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, należy pozyskać od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, a następnie dokonać pisemnego zgłoszenie rozpoczęcia robót na co najmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem i umówić się w Biurze Obsługi Klienta GPK Szemud, na odbiór przy otwartym wykopie w obecności pracownika Spółki. Wizytę pracownika Przedsiębiorstwa, należy zaplanować z kilkudniowym wyprzedzeniem, tak    by prace odbiorowe nie kolidowały z bieżący robotami prowadzonymi przez GPK Szemud.

Do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej

2. Zgłoszenie rozpoczęcia robót