STREFA

SPRZEDAŻY I ROZLICZEŃ

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 


 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 2. Wniosek o rozłożenie należności na raty
 3. Wniosek o zwrot nadpłaty
 4. Oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną
 5. Wniosek o zmianę adresu do korespondencji
 6. Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza
 7. Oświadczenie zbiornik bezodpływowy
 8. Oświadczenie Multi SMS

 

Strefa

WOD-KAN


 1. Oświadczenie o braku możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
 2. Wniosek o udzielenie informacji w sprawie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
 3. Wniosek o udzielenie informacji w sprawie przyłączenia się do sieci wodociągowej
 4. Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej
 5. Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej
 6. Uzgodnienie dokumentacji technicznej
 7. Zgłoszenie rozpoczęcia robót
 8. Zaświadczenie o uzbrojeniu działki w przyłącze
 9. Oświadczenie-prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 10. Wniosek dotyczący przeniesienia wodomierza głównego

Strefa

ODPŁATNEGO PRZEJĘCIA SIECI PRZESYŁOWEJ


 1. Wniosek o zawarcie warunkowej umowy sprzedaży urządzenia przesyłowego – odpłatnego przejęcia sieci przesyłowej
 2. Wniosek o rozliczenie inwestycji
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Strefa

USŁUG

 

 

 1. Zlecenie wyceny
 2. Zlecenie A.1.1 WCINKA-SIEĆ WODOCIĄGOWA
 3. Zlecenie A.1.2. WCINKA – PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
 4. Zlecenie A.2 WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO
 5. Zlecenie A.3. WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
 6. Zlecenie A.4 ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
 7. Zlecenie A.5 PRZYWRÓCENIE DOSTAWY WODY NA PRZYŁACZU WODOCIĄGOWYM
 8. Zlecenie A.6 PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODBIOREM
 9. Zlecenie A.7 USUNIĘCIE AWARII NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM.
 10. Zlecenie A.8 USUNIĘCIE AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ SPOWODOWANEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE.
 11. Zlecenie A.9 PONOWNE OPLOMBOWANIE PODLICZNIKA,WOD GŁ, WOD NA WŁADNYM UJĘCIU USŁUGOBIORCY, PO ZERWANIU LUB USZKODZENIU PLOMBY
 12. Zlecenie A.10 WYMIANA WODOMIERZA Z WINY USŁUGOBIORCY
 13. Zlecenie A.11 KONTROLA MONTAŻU WOD Z OPLOMBOWANIEM LUB PONOWNE OPLOMBOWANIE WODOMIERZA
 14. Zlecenie A.12 SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ METODA ZADYMIANA
 15. Zlecenie A.13 UDROŻNIENIE I PRZECZYSZCZENIE PRZYŁĄCZA SANITARNEGO PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA WYSOKOŚCIŚNIENIOWEGO NA PRZYCZEPIE
 16. Zlecenie A.14 UDROŻNIENIE I PRZECZYSZCZENIE PRZYŁĄCZA SANITARNEGO PRZY UŻYCIU WOZU ASENIZACYJNEGO
 17. Zlecenie A.15 ZAMKNIĘCIE LUB PRZYWRÓCENIE ODPŁYWU ŚCIEKÓW.
 18. Zlecenie A.16 USUNIĘCIE AWARII NA WĘŹLE WODOMIERZOWYM.
 19. Zlecenie A.17 MONTAŻ PODLICZNIKA
 20. Zlecenie A.18 DEMONTAŻ WODOMIERZA
 21. Zlecenie B.1 KONTROLA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W TRAKCIE BUDOWY
 22. Zlecenie B.2 ODBIÓR PRZYKANALIKA SANITARNEGO
 23. Zlecenie B.3 ODBIÓR PRÓBY SZCZELNOŚCI
 24. Zlecenie C.1 EKSPERTYZA WODOMIERZA DOMOWEGO
 25. ZLECENIE C.2 EKSPERTYZA WODOMIERZA PRZEMYSŁOWEGO