Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 1/I/2022 Prezesa Zarządu z dnia 3 stycznia 2022 roku, cena usługi transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pojazdami asenizacyjnymi
na terenie Gminy Szemud, ulega zmianie.

Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku : Wywóz ścieków GPK