1. W związku z zakończeniem przez GPK Szemud Sp. z o. o. zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donimierz, mieszkańcy wsi Donimierz mogą rozpocząć od 30 listopada 2023 roku, proces podłączania swoich domostw do układu zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Aby dokonać podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, należy pozyskać od GPK Szemud Sp. z o. o. wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, a następnie dokonać pisemnego zgłoszenie rozpoczęcia robót  na co najmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem i umówić się w Biurze Obsługi Klienta GPK Szemud, na odbiór przy otwartym wykopie w obecności pracownika Spółki. Wizytę pracownika Przedsiębiorstwa, należy zaplanować z kilkudniowym wyprzedzeniem, tak by prace odbiorowe nie kolidowały z bieżący robotami prowadzonymi przez GPK Szemud.

2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. wynajmie nieruchomość przy ul. Szkolnej 5 w Szemudzie (dotychczas biuro GPK Szemud Sp. z o.o.)

Więcej informacji w aktualnościach.