ZARZĄDZENIE

nr 1/V/2024

Prezesa Zarządu

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o.

z dnia 6 maja 2024 r.

 

w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie §20 ust. 1 Aktu Założycielskiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam cennik usług świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp. Rodzaj usługi Miejsce świadczenia usługi Cena netto

(w PLN)

Cena brutto

(w PLN)

Jednostka
1. Transport nieczystości ciekłych STREFA I:

Częstkowo, Donimierz, Głazica, Grabowiec, Jeleńska Huta, Kamień,

Kieleńska Huta, Łebno, Przetoczyno,

Szemud, Szemudzka Huta

116,67 126,00 kurs
2. Transport nieczystości ciekłych STREFA II:

Będargowo, Kielno, Kowalewo, Leśno,

Łebieńska Huta, Rębiska, Warzno,

Zęblewo

134,26 145,00 kurs
3. Transport nieczystości ciekłych STREFA III:

Bojano, Dobrzewino, Koleczkowo, Karczemki

150,00 162,00 kurs
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych Gmina Szemud 12,96 14,00 m3
5. Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Szemud 40,74 44,00 m3

 

  • 2 Traci moc Zarządzenie nr nr 4/IX/2023 Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud  Sp.  z   o. o. z  dnia 1 września 2023 r.
  • 3 Zarządzenie wchodzi od dnia 13 maja 2024 r.

 

Poniżej lista przedsiębiorców mających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pochodzących z terenu Gminy Szemud

Załączniki: