DOBRZEWINO

Szanowni Mieszkańcy Dobrzewina,

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przez prywatnego inwestora pracami budowlanymi dotyczącymi rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzewino na ulicy Kalinowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Planowane wyłączenie dostawy wody nastąpi w dniu 22.05.2024 roku, w godzinach od 12:00 do 14:00.

Obszary objęte przerwą w dostawie wody to:

  • ul. Kalinowa – cała
  • ul. Gryczana – cała

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tej sytuacji. Prosimy o zrozumienie oraz o odpowiednie przygotowanie się do tego okresu.

Po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić czasowe pogorszenie jakości dostarczanej wody oraz jej barwy. Zalecamy zachowanie ostrożności przy korzystaniu z wody w pierwszych godzinach po wznowieniu dostawy.

Dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość.

Z poważaniem, Zespół Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud