Lista Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pochodzących z terenu Gminy Szemud

 

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. Kartuska 13 84-217 Szemud tel. 58 739 75 50 

2. Wywóz nieczystości płynnych i stałych Golla Andrzej L. Bądkowskiego 57A 84-230 Rumia tel. 609 -238-764

3. Usługi Transportowe, Leśne i Asenizacyjne Wojciech Skwarło Świerkowa7 84-217 Przetoczyno tel. 606-338-119

4. TRAN-SZAM S.C. W. J. Plichta ul. Kartuska 37 83-304 Smołdzino tel. 506-066-528

5. Jan Kowalewski ul. Ks. Chodzińskiego 1 84-217 Szemud tel. 660-803-246

6. RICHERT S.C. Richert, A. Ellwart, Lewandowska Legionów 7 83-330 Żukowo tel. 695-588-128

7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR) Wejherowska 11 84-217 Szemud tel. 608-725-754

8. CLEANER Zakład Sprzątania S.J. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz Mazurska 10 82-300 Elbląg tel. 55/234-03-40

9. FLIN Transport & Travel Mariusz Trepczyk Wejherowska 35 84-217 Łebno tel. 508-504-708

10. WC Serwis Sp. z o.o. ul. Szybowa 20E 41-808 Zabrze tel. 32/278-45-31

11. Firma B & Bewent Bogdan Wenta Kębłowo ul. Topolowa 1o 84 – 242 Luzino tel. 513-151-202

12. WIR Wywóz Nieczystości Andrzej Wenta & Irena Wenta Ludowa 16B, 84-200 Wejherowo tel. 58-672-62-70, 510-133-554 

13. Wywóz nieczystości płynnych Sławomir Lemke Wiczlińska 76 M, 81-578 Gdynia tel. 601-638-849, 58/739-75-50

 

 

Lista  Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z terenu Gminy Szemud

 

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. Kartuska 13 84-217 Szemud tel. 58-739-75-50

2. Wywóz nieczystości płynnych i stałych Golla Andrzej L. Bądkowskiego 57A 84-230 Rumia tel. 609-238-764, 58/739-75-50