Licznik ogrodowy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. przypomina o podawaniu stanu licznika ogrodowego służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Zużycie wody na liczniku ogrodowym powinno być podawane w miesiącu, w którym korzystali Państwo z wody ogrodowej, która nie trafiła do układu sieci kanalizacyjnej. Przypominamy, że urządzenie jakim jest podlicznik ogrodowy jest własnością, właściciela posesji na której jest zamontowany.  W związku z powyższym obowiązek regularnego odczytu podlicznika ogrodowego leży po stronie właściciela posesji. W przypadku nie podania zużyć w danym miesiącu przyjmuje się zużycie zerowe. Wysokość wskazań podlicznika w miesiącu rozliczeniowym (dwumiesięcznym) nie może przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym.

Informacja o stanie podlicznika winna być podawana najpóźniej w dniu dokonywania odczytów wodomierzy w danej miejscowości.

Istnieje kilka możliwości podania stanu licznika ogrodowego:

Wskazania podlicznika będą podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji GPK Szemud w danym miesiącu rozliczeniowym.

Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną.

Jednocześnie przypominamy o terminowym regulowaniu faktur.