INFORMACJA O TARYFIE

od dnia 31.05.2021 r. na okres 36 miesięcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie uprzejmie informuje swoich odbiorców, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – organ regulacyjny decyzją nr GD.RZT.70.155.79.2021.D.KR  z dnia 30 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Szemud.

Lesok Czerwiec_2021