Fałszywe SMS-y
GPK Szemud Sp. z o.o. ostrzega o fałszywych SMS-ach dotyczących płatności za wodę.
Przedsiębiorstwo nie informuje poprzez sms o wysokości kwoty z tytułu nieopłaconych faktur.
Informacje dotyczące płatności można uzyskać pod numerem telefonu (58) 676 10 86  lub 605 126 026.