Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud informuje, że od dnia 05.11.2019 r. nie ma możliwości przeglądania, weryfikowania i rozliczania się indywidualnie (wystawiania faktur) przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK). Ograniczenie generowania...
Czytaj więcej...

Telefon Alarmowy

TELEFON ALARMOWY GPK Szemud Sp. z o.o. Drogi mieszkańcu przypominamy, iż wybierając telefon alarmowy nr 994 mamy możliwość skontaktowania się z naszym pracownikiem pod warunkiem, że znajdujemy się na terenie Gminy Szemud.
Czytaj więcej...

Wywóz ścieków

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że od 2 grudnia 2019 roku będzie świadczyć usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pojazdem asenizacyjnym o pojemności 10m3 na terenie Gminy Szemud. Mieszkaniec z...
Czytaj więcej...

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC Miejsce pracy: Szemud Zakres obowiązków: naliczanie wynagrodzeń, przygotowanie przelewów, przygotowanie odcinków płacowych; naliczanie ZL, urlopów, urlopów bezpłatnych, macierzyńskich; naliczanie PPK, dodatków, odliczanie ...
Czytaj więcej...

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie, informuje, iż w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo na ul. Braci Liedtków, ul. Porzeczkowa, ul. Wysoka i ul....
Czytaj więcej...

ROZLICZANIE EBOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud informuję, że od dnia 05.11.2019 r. nie ma możliwości rozliczania się indywidualnie (wystawiania faktur) przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK). Pozostaje oczywiście możliwość przeglądania i weryfiko...
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ZARZĄDCY DRÓG

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ZARZĄDCY DRÓG Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko zarządcy dróg gminnych: Główny Specjalista Zarządzania Drogami Gminnymi w GPK Szemud S...
Czytaj więcej...

Fałszywe SMS-y

Fałszywe SMS-y GPK Szemud Sp. z o.o. ostrzega o fałszywych SMS-ach dotyczących płatności za wodę. Przedsiębiorstwo nie informuje poprzez sms o wysokości kwoty z tytułu nieopłaconych faktur. Informacje dotyczące płatności można uzyskać pod numerem tel...
Czytaj więcej...

Regulamin usługi informacyjnej MultiSMS

Czytaj więcej...

Multi – SMS

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. wprowadza usługę informacyjną MultiSMS   Za pomocą bezpłatnego SMS-a poinformuje o:   – planowanych i nieplanowanych przerwach lub  ograniczeniach w dostawie wody – awariach obsługiwanyc...
Czytaj więcej...

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków   Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymani...
Czytaj więcej...

Wpłaty należności za wodę i ścieki GPK Szemud Sp. z o.o.

Wpłaty należności za wodę i ścieki GPK Szemud Sp. z o.o.   Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczytowego wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące. Faktura przesyłana jest ...
Czytaj więcej...

Postępowanie windykacyjne GPK Szemud Sp. z o.o.

Postępowanie windykacyjne GPK Szemud Sp. z o.o.   Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. przypomina, że odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności z tytułu dostarczonej wody oraz odbioru ścieków. Brak zapłaty ...
Czytaj więcej...

Budowa przyłączy WOD-KAN

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. informuje, że świadczy usługi w zakresie budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Szemud. Jeśli zamierzają Państwo uzbroić swoją posesję w media wod-kan i oczekują w tym...
Czytaj więcej...

Nie śmieć w sieci. Dobry zwyczaj nie zatykaj!

Dzięki współpracy z portalem WODKANY chcielibyśmy się podzielić z Państwem, spostrzeżeniami dotyczącymi codziennej eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Za pośrednictwem portalu WODKANY udostępniamy poniższe artykuły. Jakich rzeczy nigdy nie należy wrzu...
Czytaj więcej...

Nowy telefon kontaktowy 605-126-026

Nowy telefon kontaktowy 605-126-026 W trosce o profesjonalną obsługę mieszkańców Gminy Szemud,  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Szemudzie uruchamia nowy telefon kontaktowy. Pod numerem  605-126-026, będzie można otrzymać wiedzę na temat rozliczeń...
Czytaj więcej...

Licznik ogrodowy

Licznik ogrodowy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. przypomina o podawaniu stanu licznika ogrodowego służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Zużycie wody na liczniku ogrodowym powinno być podawane w miesiącu, w którym korzyst...
Czytaj więcej...

Klauzula informacyjna RODO

Zachowanie poufności danych jest dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie, niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie...
Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz niskim stanem wody na ujęciach na całym obszarze Gminy Szemud, apelujemy do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie...
Czytaj więcej...

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie uprzejmie informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzje zatwierdzające ta...
Czytaj więcej...